Středa, 1. dubna 2020
Expanze podniku ze zahraničí je záležitost, která se pro českou republiku se vstupem do Evropské unie stála i atraktivní i reálnou záležitostí. Nejde jen o schopnost dorozumět se a mít přeložené prodejní dokumenty do cizího jazyka. Podnikaní v členských státech EU S českou živností je možné podnikat i v Evropské Unii, pokud český podnikatel...
Právě kamarádi jsou ti, kteří se rozhodnou pro společné podnikání. Spojením svých sil chtějí na trhu uplatnit své schopnosti a znalosti. Existuje několik druhů podnikání, které mohou založit - jako fyzické osoby, sdružení nebo prostřednictvím společnosti s ručením omezeným. Podnikání spojením několika fyzických osob Prvním krokem při společném podnikání dvou známých...
Co je podnikatelský plán? Pouček a definici, které se vztahují k byznys plánem, jsou desítky. Ve zkratce však můžeme říci, že jde o písemný dokument, ve kterém si začínající podnikatel potřebuje utřídit a analyzovat myšlenky v těchto základních oblastech: Jak podnikat? - jakým způsobem podnikat; firma jako samostatně výdělečné nebo...